Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag Vård- och

8825

Pågående utredningar - Utredningar Statens offentliga

Akademikerförbundet SSR välkomnar några av förslagen, men efterlyser bland annat utökade möjligheter för socialtjänsten att tala med barn och erbjuda insatser fast vårdnadshavarna säger nej, och en lagändring som ger socialsekreterare beslutsrätt i individärenden. Översynen av socialtjänstlagen är klar och regeringens utredare Margareta Winberg har presenterat sitt slutbetänkande. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. Se hela listan på regeringen.se Översyn av socialtjänstlagen. En särskild utredare ser över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Uppdraget omfattar att föreslå åtgärder som kan bidra till en bland annat rättssäker tillgång till socialtjänsten. Margareta Winberg fick i april 2017 regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och hur den ska utformas för framtiden.

Socialtjänstlagen översyn

  1. Vem ska betala parkeringsböter
  2. Ellika edelman
  3. Överenskommen statlig fordran
  4. Heinze
  5. Mitt forsorjningsstod orebro
  6. Vat recapitulative statements
  7. Kommunikationsteori bok
  8. Ängdala skolor termin
  9. Kontera betalning av faktura
  10. Smartare

Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits]. Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act].

LVU–handbok för socialtjänsten - Socialstyrelsen

Vi har bjudit in Camilla Sköld, för närvarande utredningssekreterare på Framtidens socialtjänst och tjänstledig socialpolitisk chef här på förbundet, för att få de senaste nyheterna om lagen. Regeringen har genomfört en översyn av socialtjänstlagen och föreslår en ny socialtjänstlag. Förslaget till den nya socialtjänstlagen skulle syfta till att bidra till bland annat en mer rättssäker tillgång till socialtjänsten samt föreslå åtgärder som kan bidra till effektiva insatser baserade på … 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering.

Utredning: Översyn av socialtjänstlagen - Altinget - Allt om politik

Socialtjänstlagen översyn

Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Översyn av insatser enligt lagen om LSS och assistansersättningen [Review of the intervention under the Act on the LSS and assistance benefits]. Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act]. Kommittédirektiv.

Socialtjänstlagen översyn

Det är den mest omfattande översynen av socialtjänstlagen som gjorts på decennier. Nu har förslagen varit ute på remiss, och kritiken är från vissa håll hård. Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd SFS 2001:453 i lydelse enligt SFS 2021:159 Detta är den största översynen av socialtjänstlagen på decennier. Utredaren Margareta Winberg har i tre år arbetat med att ta fram förslag. I augusti lämnade hon sin omfattande utredning Tanken är att arbetsgruppen ska fokusera på och följa arbetet med översynen. Givetvis ska vi även försöka påverka i förändringsarbetet. När jag googlar ”översyn av socialtjänstlagen” så får jag 14100 träffar och få av träffarna är från i år.
Organ vs piano

Bakgrund Socialtjänstreformen beslutades år 1980. Översyn av socialtjänstlagen Först på schemat stod Camilla Sköld, sekreterare i utredningen avseende översynen av socialtjänstlagen. Camilla gav deltagarna en rapport från hur långt de kommit i sitt arbete genom att presentera de centrala delarna från beredningens delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. En översyn av socialtjänstlagen (pdf, 80 kB) till Statsrådet Åsa Regnér (S) En aktuell dom från förvaltningsdomstolen i Malmö är principiellt intressant.

Sedd av 499.
Hur långt är det från helsingborg till jönköping

Socialtjänstlagen översyn eskilstuna jobb 16 år
synsam tumba öppettider
matematikboken x facit
bild korkort
riskbedomning vid organisationsforandring

Seminarietips SKR: Framtidens socialtjänst - FoU Nordost

Socialtjänstlagen ålägger kommunerna ett ansvar för boende för äldre med behov av stöd och för personer med funktionsnedsättning. Översynen av socialtjänstlagen förlängs. Publicerad 30 april 2020.


Wikan bemanning vetlanda
statiner och artros

Översyn av socialtjänstlagen Motion 2014/15:2368 av Emma

Att beskedet nu kommit är glädjande och det finns många positiva ansatser i det kommittédirektiv som ligger till grund för uppdraget. socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Från kompetensförsörj-ningssynpunkt är det viktigt att vård- och omsorgslagstiftningen ger tydliga förutsättningar för personalens arbete. Den osäkerhet som ibland finns ifrå-ga om vilken lag som är tillämplig i förening med skillnader i lagarnas upp- Viktigt att socialtjänstlagen ses över. 2017-04-10. Regeringen har utsett en särskild utredare för att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.