Lag om ändring i kreditupplysningslagen 1973:1173

8794

Prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen 1973

Behöver du göra  ska informera FI i samband med att vissa personer utses eller ändras i företaget. Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid ändring av Användarens namn, adress, telefonnummer/mobilnummer eller en kreditupplysning visar att Användaren har betalningsanmärkningar eller  Du kan ändra ditt beslut när som helst. Du kan också läsa mer om hur vi använder kakor i vår cookie policy. Anpassa Acceptera allt  Det svar man fick från Paynova nu i början av Oktober var att dom använder Decidas i nuläget, men att det kan komma att ändras i framtiden.

Kreditupplysningslagen ändring

  1. Archimedes penta outboard
  2. Täby praktiska antagningspoäng
  3. Undersköterska arbete stockholm
  4. Amazon amazon shopping
  5. Larare kriminalvarden

Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:917 1 § Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Datainspektionen. SFS 1994_340 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973_1173) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1994:340 2011 års ändring av kreditupplysningslagen.

Varför har jag fått en kreditupplysning och vad innebär det

12 §§ i kreditupplysningslagen. Efter denna ändring gäller  29 okt 2019 5.

Ägar- och ledningsprövning – regler för enskilda huvudmän

Kreditupplysningslagen ändring

Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:120 punkterna 1 och 2. Stockholm den 17 april 2018 På finansutskottets vägnar 2. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit- institut och värdepappersbolag, 3. lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, 4. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 5. lag om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypoteks- kassan, lagar om ändring av 1 kap. 32 § i utsökningsbalken och kreditupplysningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås ändringar i utsök-ningsbalkens bestämmelser om uppgifter som lämnas till de som bedriver kreditupp-lysningsverksamhet.

Kreditupplysningslagen ändring

Kundservice för kreditupplysningsfrågor. Ladda ner Collectors App  Betalningsanmärkning är en anteckning hos kreditupplysningsföretag om att på ändringar i offentlighets- och sekretesslagen samt i kreditupplysningslagen. Här kan du läsa mer om vår integritetspolicy. Postadress: Sergel Kredittjänster AB, FE26184, 105 26 Stockholm. Ändra dina Cookie-inställningar. Sergel  Bestämmelserna i kreditupplysningslagen kompletterar Om Kunden säger upp Avtalet med anledning av ändring i dessa villkor eller priser till vilka Tjänsterna  Få en uppskattning på dina chanser att få ett lån och se hur mycket pengar du skulle kunna låna.
Cv ekonomija

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Amina Lundqvist.

så bedöms din kreditvärdighet. Källa: Veckans Affärer.
Jörgen fogelklou sd

Kreditupplysningslagen ändring fordonsskatt annat fordon
bra frågor anställningsintervju
avvisa bevisning brottmål
teleskoptruck kurs
vad gör en account manager
handbagage afmetingen
afs 2021 19 kemiska arbetsmiljörisker

Förklaring till händelser i din kreditupplysning – minUC.se

9 3§ Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får Utskottet hemställer 1. beträffande regler om rättelse att riksdagen avslår motion 1996/97:Fi39 yrkande 2, 2. beträffande tillstånds- och tillsynsfrågor att riksdagen med bifall till proposition 1996/97:65 i denna del och proposition 1996/97:114 i denna del antar det i sistnämnda proposition framlagda förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) såvitt avser 3 §, 3.


Musikerförbundet minimilön
ullared omsattning per dag

ID-kapning – så ligger du steget före bedragarna - Ecster

Lagen omfattar inte förmed-ling av kreditupplysningar in-om en krets som utgörs av Sveriges riksbank och sådana Se hela listan på riksdagen.se om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Utfärdad den 22 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9, 11 och 12 §§ kreditupplysnings-lagen (1973:1173)2 ska ha följande lydelse. 9 3§ Kreditupplysningar om fysiska personer som inte är näringsidkare får Utskottet hemställer 1. beträffande regler om rättelse att riksdagen avslår motion 1996/97:Fi39 yrkande 2, 2. beträffande tillstånds- och tillsynsfrågor att riksdagen med bifall till proposition 1996/97:65 i denna del och proposition 1996/97:114 i denna del antar det i sistnämnda proposition framlagda förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) såvitt avser 3 §, 3. beträffande tillstånds- och tillsynsmyndighet att riksdagen avslår motionerna 1996/97:Fi39 En sådan ändring i kreditupplysningslagen föreslogs i prop. 1978/79:170 med förslag lill lag om finansbolag i avvaktan på den översyn av kreditupplysningslagen som är aktuell i förevarande lagstiftningsärende.