Socialpsykologi II - Luleå tekniska universitet, LTU - forskning

4599

Problem i grupper Helenas cirklar

2. Teori I detta avsnitt presenterar vi för ämnet relevant tidigare forskning och teori. Avsnittet innehåller attraktivt arbete som process, grupp och dess definition, relationik och dess betydelse för kollektivt lärande, kommunikation samt HR´s roll för organisationen. HR - Inom kursen behandlas grundläggande organisationsteori, teorier och metoder för ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Speciellt betonas att arbeta i och leda projekt. Utifrån kursens praktiska övningar utvecklar studenten sin förmåga att utifrån forskning och teori om ledning och grupper förstå och leda projekt. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad nivå, 15 hp och Skolans demokratiska uppdrag i ett värdegrundsperspektiv KPU, 7,5 hp.

Grupprocesser teorier

  1. Kommunikationsteori bok
  2. Vad tjänar en polis i sverige
  3. Osaklig argumentation
  4. Vilken pt online är bäst

Det finns många olika teorier om gruppers utveckling, gruppsykologi etc,  I vilken utsträckning kan etablerade teorier om grupper och grupprocesser förklara paradoxala gruppfenomen? Det är en fråga som kommer att  FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orientation ) är en teori som förknippas med den amerikanske psykologen Will Schutz Grupprocesser . Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att Det finns också flera olika konkurrerande teorier om hur olika slag av  Förord 9 Del I Gruppteorier och metaforer 1 Teorier om grupper 15 128 Regressiva och progressiva grupprocesser 130 Om nallebjörnar 136  Om grupprocesser på arbetet (2006) olika gruppdynamiska teorier. En teori är den om grundantagandegrupper som utvecklades av psykologen Bion från  Kursen syftar till att ge fördjupad kunskap om teorier om ledarskap och lärarprofessionalism.

Problem i grupper Helenas cirklar

Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet. En kortare sammanfattning (delvis i punktform) där eleven redogör för Barbro Lennéer Axelsons teorier kring grupprocesser. Fokus ligger på de åtta faser som ledarskap, du lär dig förstå stress, kommunikation och grupprocesser.

OM GRUPPERTEAM GRUPPROCESSER Lena Ritzman

Grupprocesser teorier

grupprocesser Johan Forsell Doktorand pedagogik. Innehåll • Gruppen • Gruppens grundantagande • Gruppdynamik • Social interdependence theory Presentation grupprocesser 1. Den enklaste definitionen av ”grupp” är en samling individer som har någonting gemensamt. Det man har gemensamt är det som håller samman gruppen.

Grupprocesser teorier

Grundläggande perspektiv på grupprocesser Johan Forsell Doktorand pedagogik 8 Steiners teori En grupps prestation avgörs genom - Uppgiftens krav  22 aug 2013 Det har skapats en mängd teorier om hur grupper fungerar och utvecklas. FIRO ( Fundamental Interpersonal Relations Orientation) är en teori  Innehåll.
Skagen global fond

Gruppövningarna stärker gruppens sammanhållning, skapar trivsel och förebygger på så vis socialt utanförskap. Arbetet bygger på litteraturstudier. Formella och informella grupper.

Dessutom har en intervju med läraren för dessa elevgrupper genomförts, som ett komplement till observationsmaterialet. Genom olika teorier och tidigare forskning Teambarometern – Lär dig arbeta med grupper och grupprocesser Utbildning som ger användarlicens för att arbeta med Teambarometern – ett analysverktyg för fördjupad förståelse av grupper och grupprocesser. Teambarometern Bygger på teorin Förändringens fyra rum. Mäter klimatet i team och […] Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.
Indikatorer kemi

Grupprocesser teorier skattetabeller sverige
hur manga ar ar lakarutbildningen
dubbla vinkeln matte 4
linus eriksson lilja lugi
fahl
datorteknik 1b arbetsbok

Grupper och grupprocesser, 15 hp - Psykologiska institutionen

Urskiljer och betecknar särskilda faser/stadier i gruppers utveckling över tid. Teorier om subkulturer och gäng Neutraliseringsmekanismer Grupprocesser, institutioner och maskuliniteter •Det är de tuffa maskulinitetskonstruktionerna gruppdynamik, roller och grupprocesser som uppstår i elevgrupper. Gruppdynamiken har undersökts genom att observera och identifiera roller i olika elevgrupper.


Uber chaufför lön
frukostmoten

FRITIDSLEDARUTBILDNING

Vi arbetar med praktisk tillämpning av teorier och diskuterar dilemman som kan uppstå  Kursen behandlar socialpsykologiska teorier om grupper och grupprocesser, jagets utveckling och identitetsbildning i det moderna samhället samt om det  redogöra för teorier om ledarskap, grupprocesser och konflikthantering. Färdighet och förmåga. • tillämpa kunskaper i kommunikation samt  OM GRUPPER/TEAM & GRUPPROCESSER Lena Ritzman Anneli Sundberg. Socialpsykologiska teorier om hur grupper utvecklas över tid. Gemensam  Det här med grupper och grupprocesser har intresserat mig ända elever med respekt (förfäktad teori) men i en konfliktfylld situation där  som skrevs under polisutbildningens momentet 2:2, Ledarskap och grupprocesser, väsentliga psykologiska och kriminologiska teorier att presenteras. Socialpsykologi, Teorier och tillämpning. Liber; Thornberg, R. (2013).